cybertux-logo
Een huis in Spanje
Waar ga je kopen Wat ga je kopen Makelaars Zelf bouwen
Belastingen in Spanje

Belastingen op een Spaans vakantiehuis

Niet alleen in Nederland wordt belasting geheven over vastgoed. Ook in Spanje kunnen ze er wat van. Gelukkig heeft Nederland een verdrag met Spanje om het dubbel betalen van belasting te voorkomen.

Soorten belasting over je huis

Net als Nederland kent Spanje twee soorten belasting over een huis:

1. IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Omstreeks mei/juni in elk jaar stuurt de gemeente een bericht naar je Spaanse postadres met de rekening voor de plaatselijke vastgoedbelasting IBI. Deze belasting is vergelijkbaar met de ozb in Nederland.

Belastingplichtig is degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is van het pand.
De belasting moet meestal worden betaald vóór 1 november van het jaar.
De betaling kan soms in twee termijnen en een eigenaardige bijkomstigheid daarvan is dat je dan 5% korting krijgt op de 2e termijn. Dit kan per gemeente verschillen.

De hoogte van deze belasting is gebaseerd op de kadastrale waarde, de Valor Catastral en staat aangegeven in het bericht dat je van de gemeente ontvangt.
Let op:
De Valor Catastral heb je ook nodig voor een andere belasting: de Spaanse inkomstenbelasting: Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

2. IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes)

Deze belasting wordt geheven door de staat en is vergelijkbaar met de Nederlandse inkomstenbelasting.
Je krijgt hiervoor niet automatisch een formulier toegestuurd, maar je moet zelf actie ondernemen om de belasting te betalen. Dat doe je met een formulier 210 en kan tegenwoordig online.

Je bent belastingplichtig voor het deel van het jaar dat je eigenaar bent van het pand. Koop je dus halverwege het jaar, dan betaal je ook maar de helft.
Belangrijk verschil met Nederland: als je samen met je partner allebei voor bijvoorbeeld 50% eigenaar bent, dan moet je allebei aangifte doen en allebei de helft betalen.

De IRNR moet worden betaald vóór 31 december van het jaar volgend op het belastingjaar. De belasting over 2017 moet je dus betalen vóór 31 december 2018.
Voor aangifte van de IRNR moet je wachten op bericht van de gemeente voor betaling van de IBI (mei/juni), want daarin wordt de Valor Catastral aangegeven waarop de IRNR wordt gebaseerd.

Als je geen inkomsten hebt uit verhuur van je vakantiewoning dan wordt voor de bepaling van de hoogte van de belasting een fictief rendement over de Valor Catastral gerekend.
Voorbeeld:
De fictieve inkomsten worden gesteld op 2% van de Valor Catastral. Daarover wordt vervolgens 25% belasting geheven. In totaal betaal je dus circa 0,5% van de kadastrale waarde. De tarieven in dit voorbeeld zijn ter indicatie en verschillen sterk per regio.

Je kunt de IRNR vergelijken met de vermogensrendementsheffing in Nederland, waarbij eveneens wordt gerekend met een fictief rendement waarover belasting wordt geheven. In Nederland was dat tot 2017 respectievelijk 4% en 30%, hetgeen neerkwam op de meer bekende 1,2% belasting.

3. Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Nederland heeft een belastingverdrag met Spanje. Dat betekent onder andere dat sommige belastingen die je in Spanje betaalt, niet nogmaals in Nederland worden geheven.

Om de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te berekenen, kent de Nederlandse fiscus anno 2016 twee methodes, namelijk de vrijstellingsmethode en de verrekeningsmethode. Echter, in de aangifte moet het vakantiehuis worden opgegeven in box 3 en dat betekent automatisch dat de vrijstellingsmethode van toepassing is.

De vrijstellingsmethode geeft een evenredig deel van de berekende belasting terug. Dat werkt als volgt:
Stel, je totale vermogen is bijvoorbeeld 500.000 euro (inclusief een vakantiehuis van 100.000 euro).
Voor 2016 geldt een vrijstelling voor 2 fiscale partners van totaal 48.874 euro.
De Nederlandse vermogensrendementsheffing bedraagt dan (500.000-48.874) x 4% x 30% = 5.413 euro.
De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, zoals dat zo mooi heet, wordt dan 100.000 / 500.000 * 5.413 = 1.083 euro.

Dit laatste bedrag mag je vergelijken met de in Spanje betaalde IRNR. Waarschijnlijk kom je dan tot de ontdekking dat het bezit in Spanje leidt tot een aanzienlijk belastingvoordeel.

Meer lezen

Laatst gewijzigd: 13 juli 2018