cybertux-logo

GNU/Linux

Inleiding Instappen in Linux

Bewerkingen

Tips & trucs Foto's bewerken Video bewerken

Linux installatie

Algemeen Packages Apache Samba NFS CUPS ALSA Postfix etc. OpenSuse 10.2 Agfa SnapScan 310 USB-schijven SSD-schijven

Linux algemeen

Toegangsrestricties Permissies

Bronnen

Debian website Links

Installatie Debian GNU/Linux

Deze pagina bevat een beknopt verslag van de installatie, zoals deze in juli 2004 is gedaan op 2 pc's. Eén van de machines is ingericht als server, de ander als werkstation.

Om te beginnen is van de Debian website een iso-image van een installatie-CD gedownload. Er is gekozen voor de versie waarbij een kleine basisinstallatie op CD komt en alle overige zaken vanaf een mirrorsite worden geinstalleerd. Het gedownloade iso-bestand moet met een cd-brandprogramma op CD-R worden geplaatst dat het branden van een iso-image ondersteunt. Dit is belangrijk omdat een 'bootable CD', waarvan kan worden opgestart, moet worden gemaakt.

Op alle pc's is de versie testing/Sarge geinstalleerd. Deze beschikt over kernel versie 2.4.xx.
Update 2006: kernel versie 2.6.xx.

Tijdens de installatie moeten diverse keuzes worden gemaakt. De belangrijkste worden hieronder aangegeven, aangevuld met diverse aantekeningen die ik tijdens de installatie maakte. De instellingen kunnen uiteraard van pc tot pc verschillen.

Aanwijzing voor de beginner

Toen ik me begon te verdiepen in Linux kwam ik regelmatig opdrachten tegen die op de commandline moesten worden ingeklopt. Wat bij mij altijd weer vraagtekens opriep was het teken # of $ dat vlak vóór het commando stond.
Zoals alles simpel is als je het éénmaal weet, is ook dit erg simpel:
 • # betekent dat je ingelogd moet zijn als root om de opdracht te kunnen gebruiken.
 • $ betekent dat je de opdracht ook als normale gebruiker kan gebruiken.
 • Beide tekens tik je dus zelf niet in, maar zijn alleen maar ter informatie.

  Lees man-pages

  Linux beschikt over een bijzonder uitgebreid documentatiesysteem dat bekend staat als man-pages. Dit zijn manuals in digitale vorm met een overweldigende hoeveelheid informatie. Raadplegen van man-pages is zo simpel als:

  $ man xyz

  Op de plaats van de xyz geef je de naam van een programma, utility of functie waar je meer van wilt weten.
  Voor meer informatie over 'man' zelf doe je

  $ man man

  Bestandssystemen

  Linux ondersteunt diverse bestandssystemen (file systems). Allemaal hebben ze hun eigen specifieke voor- en nadelen(?)
  Bij de testinstallatie op de Debianserver (met linux-kernel 2.2) was het bestandssysteem nog Ext2.
  Op de systemen waar we het hier over hebben (met linux-kernel 2.4) heb ik gekozen voor Ext3. Dat is een zogenaamd Journaling File System dat betere herstelmogelijkheden biedt indien er onverhoopt iets misgaat.

  Instellen van het netwerkadres door een DHCP-server: Yes

  Voor werkstations kiezen we voor DHCP, maar fileservers moeten worden voorzien van een vast ip-adres. Er zijn namelijk gevallen waarin niet de naam van de server, maar het ip-adres nodig is. Het zou dan onvoorspelbare situaties opleveren als niet op het ip-adres van de server kan worden vertrouwd.

  Locatie van LILO / GRUB : MBR

  LILO en GRUB zijn bootloaders. Eén van beide regelt het bootproces, maar hier is alleen maar interessant wóór hij wordt geinstalleerd. In dit geval kiezen we voor MBR (Master Boot Record) en dus niet in de root partitions boot sector.
  Let op: Lees eventueel de LILO-documentatie over "password" en "restricted"-options.
  Update 2006: Kies altijd voor GRUB. Het begint langzamerhand de standaard bootloader voor Linux te worden.

  Diskette-ondersteuning

  Plaats in het bestand /etc/driveprm eventueel de volgende regel:

  drive0: deviation=160

  Bij mounten van een diskette wordt dan niet telkens de capaciteit van de diskette bepaald.

  Toepassing van MD5 passwords: No

  MD5-passwords zijn veiliger, maar schijnen problemen op te kunnen leveren. Aangezien we daar geen behoefte aan hebben is deze optie dus uitgeschakeld.

  Enable shadow passwords: Yes

  Hoewel dit problemen kan opleveren met NIS, heb ik dit toch aangezet.
  We zien wel...

  Automatic Power Off

  Om gebruik te kunnen maken van de Power Off functie in de BIOS, plaats je in /etc/modules de regel:

  apm power_off=1

  Daarmee wordt de module apm geinstalleerd met de aangegeven optie power_off.
  Na uitloggen zal de computer dan automatisch uitschakelen.

  Opnieuw starten van de setup

  De basissetup waarmee tijdzone, downloadlocatie en dergelijke wordt opgegeven, kan altijd weer worden gestart als root:

  # /usr/sbin/baseconfig