cybertux-logo

GNU/Linux

Inleiding Instappen in Linux

Bewerkingen

Tips & trucs Foto's bewerken Video bewerken

Linux installatie

Algemeen Packages Apache Samba NFS CUPS ALSA Postfix etc. OpenSuse 10.2 Agfa SnapScan 310 USB-schijven SSD-schijven

Linux algemeen

Toegangsrestricties Permissies

Bronnen

Debian website Links

Apache Web Server

De meeste mensen gebruiken 'm elke dag zonder het te weten: apache. Of zoals de officiële naam luidt: De HTTP Server van The Apache Software Foundation.

Ook cybertux.nl wordt "geserveerd" door apache. Aanvankelijk nog versie 1.3, maar sinds eind 2009 draait hier versie 2.2. En aangezien er bij de upgrade nogal wat is gebeurd werd het tijd voor deze pagina.
Alles wat hier staat heeft betrekking op versie 2.2 van apache.

1. Inleiding

Op deze pagina zal je geen uitgebreide handleiding vinden. Als je die zoekt ga dan naar de Apache-website.
Wat je hier wel vindt zijn mijn eigen aantekeningen en uitleg van de uitgebreide Apache-documentatie.

2. Het configuratiebestand apache2.conf

Het belangrijkste configuratiebestand is /etc/apache2/apache2.conf.
Dit moet voor alle duidelijkheid echt even worden vastgelegd, want op mijn eigen systeem zag ik, door allerlei upgrades en testopstellingen, door de bomen het bos niet meer.

In /etc/apache2/apache2.conf worden, onder andere, deze bestanden ge-include:
Zie 4. voor toelichting op de optie Include.

3. Apache starten en herstarten

Na elke wijziging in httpd.conf, of bestanden die vanuit httpd.conf worden ge-include, moet Apache worden herstart.
Voordat je dat doet, controleer je eerst of er geen fouten in de configuratie voorkomen:

# apache2ctl configtest
Syntax OK

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de configuratie in orde is.

Je kan apache opnieuw starten (met Ubuntu Server) op deze wijze:

# service apache2 restart

Vroeger, met Debian Linux, ging dat zo:

# apache2ctl restart

4. De optie Include

Vanuit elk configuratiebestand, dus ook vanuit httpd.conf, kunnen andere bestanden worden ingelezen. Deze maken dan gewoon deel uit van de configuratie. Het pad naar de te include'n bestanden kan absoluut zijn, of relatief ten opzichte van de ServerRoot.
Voorbeelden:
Include /usr/local/apache2/conf/basic.conf
Include virtual/vhosts.conf

# uit /etc/apache2/apache2.conf:
# Include all the user configurations:
Include /etc/apache2/httpd.conf

5. Informatie over de server

Om meer informatie te zien over de actieve http-server kan je apache2ctl met diverse schakelopties aanroepen:
# apache2ctl -v
Server version: Apache/2.2.9 (Debian)
Server built:  Jul 14 2009 20:03:28# apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
wildcard NameVirtualHosts and _default_ servers:
*:80          is a NameVirtualHost
     default server www.cybertux.nl (/etc/apache2/httpd.conf:24)
     port 80 namevhost www.cybertux.nl (/etc/apache2/httpd.conf:24)
     ...
     ...
Syntax OK# apache2ctl -t
...
Syntax OK

Meer informatie

Interessante website's met meer informatie:
Laatst gewijzigd: 06-01-2014