cybertux-logo

GNU/Linux

Inleiding Instappen in Linux

Bewerkingen

Tips & trucs Foto's bewerken Video bewerken

Linux installatie

Algemeen Packages Apache Samba NFS CUPS ALSA Postfix etc. OpenSuse 10.2 Agfa SnapScan 310 USB-schijven SSD-schijven

Linux algemeen

Toegangsrestricties Permissies

Bronnen

Debian website Links

CUPS Common Unix Printing System

Printen schijnt vroeger onder Unix/Linux altijd een beetje een probleem geweest te zijn. Dankzij Easy Software Products als ontwikkelaar van CUPS hoeven we tegenwoordig echter geen onoverkomelijke problemen meer tegen te komen bij het printen.

CUPS is gebaseerd op IPP (Internet Printing Protocol) en biedt ondersteuning voor meer dan 4000 verschillende printers (serieel, parallel, USB, of netwerk).

Installatie

Installeer op zowel de printserver als de werkstations de CUPS-server- en client met:

# apt-get install cupsys cupsys-client

Op server Limnos is een Brother HL-5050 laserprinter aangesloten, die daarmee dus eveneens printserver is geworden. Op zowel clients als servers moet CUPS worden geinstalleerd. Printerdrivers hebben de extensie .ppd en behoeven alleen op de server te worden geinstalleerd.

Na kopiëren van de driver naar de directory /etc/cups/ppd kan de printer aan de server worden toegevoegd met:

# /usr/sbin/lpadmin -p Brother -E -v parallel:/dev/lp0 -m brother.ppd


Op de client gaat dat met:

# /usr/sbin/lpadmin -p Brother -E -v ipp://limnos/printers/brother

Er wordt dus gebruik gemaakt van het Internet Printing Protocol (ipp) om verbinding te maken met de printer op server limnos.

Configuratie

CUPS kan met een webbrowser worden beheerd. Blader (op de server) in een webbrowser naar:

http://localhost:631/admin

Alle beheerfaciliteiten staan nu in de browser ter beschikking. Echter, normaal gesproken wordt op een server geen grafische omgeving geinstalleerd en is er dus ook geen browser waarmee via localhost kan worden gewerkt.
Om nu vanaf een werkstation toch met een webbrowser op de server te kunnen werken moet dat op de server eerst worden toegestaan. Dat wordt geregeld in het bestand:

/etc/cups/cupsd.conf (op de server)

Plaats in dat bestand de volgende Allow-regel in de aangegeven sectie:

<Location /admin>
Allow From 192.168.1.*
...overige opties...
</Location>

De Allow-regel bepaalt vanaf welke locatie Admin mag inloggen. In dit geval dus alle ip-adressen die beginnen met 192.168.1. Daarna kan vanaf geldige clients het beheer worden gedaan door in de browser te bladeren naar:

http://limnos:631/admin (onze servername is limnos)


CUPS herstarten

Na elke wijziging in cupsd.conf moet de daemon worden gestopt en opnieuw gestart. Het is dus niet nodig het hele syteem te re-booten. Herstarten van CUPS gaat als volgt:

# killall -HUP cupsd
# /etc/init.d/cupsys restart


Handige hulpprogramma's

Om je bij het configureren van het prinsysteem en het beheer van CUPS te helpen zijn er ook nog de volgende programma's:

# lpadmin
# lpinfo
# lpstat


Printen vanuit KDE

De grafische werkomgeving KDE heeft het programma Printing Manager om printers te installeren. Als met behulp van lpadmin alle printers zijn geinstalleerd, kunnen ze met de KDE Printing Manager eenvoudig in KDE worden opgenomen.

Start de KDE Printing Manager.
Klik in de toolbar bovenaan het scherm op de button [Print Manager].
Kies daarna Configure Manager.
Blader in de iconen aan de linkerkant naar [CUPS Server].
Vul vervolgens het ip-adres van de server in. Gebruik hier niet de naam van de server, want dat werkt niet.
Port moet zijn ingesteld op 631.
Vul eventueel nog een username en password in.
Klik vervolgens op [OK] en voilá, de printer staat bovenaan in de lijst met devices.

Mocht dit niet meteen lukken, controleer dan eerst of de printers in Linux correct zijn geinstalleerd. Probeer dat door rechtstreeks vanaf de commandline iets te printen op de server:

# lp eenbestand

Gaat dat goed, dan zit de fout ergens in de setup in Printing Manager en anders zit er dus ergens een CUPS-probleem.

KDE Printing Manager werkt niet

Als de procedure bij de eerste stap al vastloopt, omdat de Printing Manager hangt terwijl een melding over "Initializing" in beeld is, open dan het bestand:

/home/<username>/.kde/share/config/kdeprintrc

De sectie [CUPS] hoort er ongeveer zo uit te zien:

[CUPS]
Host=192.168.1.150 (ip-adres van de server, dus geen hostname!)
InstallDir= (mag leeg zijn)
Login=root
Password= (mag leeg zijn)
Port=631 (standaard poort)
SavePassword=false (of true, net wat je wilt)


De computer opnieuw opstarten?

Naar goed Linux-gebruik is het ook bij het installeren van printers niet nodig om het systeem opnieuw te starten.
Eventueel een daemon stoppen en weer starten is alles. Dat duurt niet langer dan zo'n 5 seconden.

Meer informatie

Raadpleeg vooral Linux Printing voor nuttige informatie over printen.
Daar staat onder andere een uitgebreide database met printers die onder Linux werken. Onze Brother HL-5050 is aangeschaft na raadpleging van die database. Printers waarvan door de fabrikant geen specificaties worden vrijgegeven voor de Open Source-gemeenschap kan je maar beter laten staan. Inmiddels is er keuze genoeg in top-printers die ook onder Linux werken.