cybertux-logo

GNU/Linux

Inleiding Instappen in Linux

Bewerkingen

Tips & trucs Foto's bewerken Video bewerken

Linux installatie

Algemeen Packages Apache Samba NFS CUPS ALSA Postfix etc. OpenSuse 10.2 Agfa SnapScan 310 USB-schijven SSD-schijven

Linux algemeen

Toegangsrestricties Permissies

Bronnen

Debian website Links

Installeren van packages

Debian GNU/Linux werkt met gecompileerde packages welke op verschillende manieren zijn te installeren. Het is nogal een kwestie van smaak welke manier voor iemand de beste is. De ene methode is wat flexibeler dan de andere maar kan weer moeilijker zijn in het gebruik.


Voor het installeren van packages heb je de keuze uit:

1. Installeren met apt-get

Wegens het grote gebruiksgemak gaat mijn voorkeur uit naar "apt-get". Deze kijkt naar de bronnen die je in /etc/apt/sources.list hebt ingesteld om pakketten op te halen en regelt daarna alles zelf. Als je hebt gekozen voor een basisinstallatie van CD-ROM en aanvullende installatie vanaf een ftp-site, dan zal apt-get in het vervolg altijd die ftp-site gebruiken om aanvullende pakketten, of updates daarvan, op te halen.

Om bijvoorbeeld OpenOffice te installeren, doe je (ingelogd als root):

# apt-get install openoffice.org

Onthoudt dat het "#"-teken niet moet worden ingetikt, maar aangeeft dat je als root moet zijn ingelogd.
Merk op dat je openoffice.org moet gebruiken om OpenOffice te installeren. Het komt wel vaker voor dat package-names niet exact hetzelfde zijn als de programma's of extra functionaliteit die je wilt installeren. Vaak worden namelijk meerdere packages geinstalleerd om een bepaald doel te bereiken. Zelf heb je daar geen last van; apt-get regelt het allemaal voor je.

2. Zoeken naar pakketten

Maar hoe weet je nu wat de juiste package-name is? Er bestaan tenslotte bijna 9.000 packages met software! Uiteraard kan je altijd de Debian Package List raadplegen, maar als je wilt weten of een package bestaat voor het programma 'openoffice', kan je ook gewoon het volgende commando gebruiken:

# apt-cache search openoffice

Uit de lijst met mogelijk packages die dan verschijnt, is na enige studie wel te achterhalen welk package vervolgens moet worden geinstalleerd. Eventueel kan de lijst worden gefilterd op bijvoorbeeld "spreadsheet" met:

# apt-cache search openoffice | grep spreadsheet

3. Updaten van pakketten

Ook het updaten van geinstalleerde pakketten doe je met "apt-get".
Je moet dan eerst de index met geinstalleerde pakketten synchroniseren met je installatiebron (meestal internet):

# apt-get update

Als bron dient bijvoorbeeld een reeds ingestelde ftp-site of een nieuwe set CD's. Zoals hierboven al vermeld, stel je dat in in het bestand /etc/apt/sources.list.
Daarna wordt de update gedaan met:

# apt-get upgrade

4. Raadpleeg de man-pages voor meer informatie

Ook over apt-get bestaan zogenaamde "man pages" met meer informatie.

$ man apt-get

5. Overzicht van geinstalleerde packages

Een overzicht van geinstalleerde packages en de status ervan krijg je met:

# dpkg -l

Dat levert bijvoorbeeld de volgende uitvoer op:

# dpkg -l limnos:/home/me# dpkg -l
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-instal
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version        Description
+++-==============-==============-=====================
ii  adduser        3.97           Add and remove users and groups
ii  apache-utils   1.3.33-2       Utility programs for webservers
ii  apt            0.6.45         Advanced front-end for dpkg
ii  apt-utils      0.6.45         APT utility programs
ii  aptitude       0.4.2-1        terminal-based apt frontend
...

6. Configureren met dpkg-reconfigure

Soms wil je een geinstalleerd pakket opnieuw configureren. Daarvoor heb je dpkg-reconfigure. Let op de juiste naam, dus met een streepje ertussen.
Om bijvoorbeeld de xserver (de display server voor het X-Window system) opnieuw te configureren doe je:

# dpkg-reconfigure xserver-xfree86

7. Geinstalleerde packages (oorspronkelijke installatie in 2004)

Hieronder volgt een globaal overzicht van packages die ik heb geinstalleerd. Tevens is aangegeven of de installatie op een client en/of een server is gebeurd.
Op andere pagina's is wat gedetailleerder aangegeven wat er is geinstalleerd en op welke wijze.

Verklaring van de gebruikte codering:

√ = altijd installeren
- = nooit installeren
o = installeren afhankelijk van behoefte
? = onduidelijk, is nog in studie

package-name omschrijving client server
cdrecord cd's branden
cdrecord is de basis van diverse front-ends om cd's te branden
-
cups-pdf CUPS PDF-converter
Via CUPS PDF-bestanden maken; instellen
met OpenOffice Printer Administration
-
cupsys Common Unix Printing System
Eenvoudig printers definiëren en gebruiken.
cupsys-client Common Unix Printing System
Printen vanaf een client op de server.
g++ (-3.4) GNU C++ compiler
Nodig i.c.m. libqt3-dev
o
gdm Gnome Display Manager
Niet geinstalleerd.
- -
gnuplot Grafieken maken
Meer mogelijkheden dan een mens aankan.
Oók vanaf command-line!
o
gnuplot-doc Documentatie van gnuplot
gnuplot is overigens géén GNU-software.
o
gpc GNU Pascal Compiler
32/64 bits command-line Pascal-compiler.
o
libc6-dev Libraries en Header Files
Voorkomt onder andere een foutmelding over ontbrekende crt1
o
gpc-2.95-doc GNU Pascal Compiler
De bijbehorende documentatie.
o
gphoto2 GPhoto
Command-line utility om foto's van digitale camera te downloaden (onmisbaar met Canon IXUS 400).
-
gtkam gtkam
Nog een utility om foto's van digitale camera te downloaden.
-
hdparm Optimaliseren van harde schijven
Mooi en (soms) gevaarlijk programma!
o o
imagemagick Een verzameling grafische tools
Convert is heel sterk in converteren van formaten en bestandstypen.
-
kde KDE
Eén van de grafische omgevingen voor Linux.
-
kdm KDM Display Manager
Deze geeft ruimere mogelijkheden voor uitloggen en rebooten.
-
libqt3-dev Qt-library
Object-georienteerde basis voor GUI-applicaties
o
less Bladeren door programmauitvoer
Kan, in tegenstelling tot more (DOS), ook terugbladeren.
mc Midnight Commander
Makkelijk navigeren en editen van bestanden.
mysql-server MySQL
Database Management System.
-
nfs-common Network File System
Bestanden delen tussen Linux-machines.
nmap Nmap
Laat zien welke poorten open staan.
openoffice.org OpenOffice
Hét office-pakket onder Linux.
-
portmap Portmap
Altijd nodig indien NFS wordt geinstalleerd.
samba Implementatie van SMB-protocol
Bestanden en printers toegankelijk maken voor Windows.
-
ssh Secure Shell
Veilige verbinding tussen een client en een server.
tcpdump TCP-dump
Monitor voor netwerkverkeer.
toolame toolame
MPEG-1 layer 2 audio encoder
-
usbmgr USB Manager
Nodig voor ondersteuning van USB-functionaliteit.
-
webalizer Maakt overzichten van bezoek aan je website -
wget Webpagina's ophalen
(maakt deel uit van standaard-installatie)
o
xawtv Driver en software voor de Hauppauge televisiekaart
Heel eenvoudig en doeltreffend!
0 -
xcdroast CD's branden onder KDE
Een user-interface voor het programma cdrecord.
o
xlibs-dev X Windows System Library
De X-development files om met bijvoorbeeld KDevelop GUI-applicaties te bouwen.
-
x-window-system X Window System
Eén van de vereiste lagen voor een grafische werkomgeving.
-