cybertux-logo

GNU/Linux

Inleiding Instappen in Linux

Bewerkingen

Tips & trucs Foto's bewerken Video bewerken

Linux installatie

Algemeen Packages Apache Samba NFS CUPS ALSA Postfix etc. OpenSuse 10.2 Agfa SnapScan 310 USB-schijven SSD-schijven

Linux algemeen

Toegangsrestricties Permissies

Bronnen

Debian website Links

USB-schijven

USB-schijven worden bijna altijd afgeleverd met een bestandssysteem dat afkomstig is uit de Windows-wereld.
Dat is niet zo vreemd omdat Windows het meest gebruikte besturingssysteem op pc's is. Het kan echter niet omgaan met uitgebreide bestandskenmerken zoals die onder Linux gebruikelijk zijn.
Hieronder kan je lezen hoe je het simpele Windows-bestandssysteem verandert in een echt Linux-bestandssysteem.

Afbeelding: Freecom Mobile Drive ClassicHet onderwerp van deze oefening is een externe harde schijf van Freecom, de Mobile Drive Classic 400GB / 2,5" / USB 2.0.
Ook deze schijf wordt standaard geleverd met een Windows-bestandssysteem. Op zich leuk, maar dat is helaas niet in staat om de uitgebreide permissions (rechten) en properties (eigenschappen) van bestanden te onthouden. Voor het maken van een bruikbare backup is dat bestandssysteem dus niet geschikt.
Daar gaan we nu wat aan doen.

Gegevens die op de schijf staan raak je kwijt.
Maak dus een backup voordat je begint.

1. Waar vind ik de schijf?

Voordat we iets kunnen ondernemen, moeten we weten welk device (apparaat) we moeten benaderen.
Om dat te weten te komen, plug je de schijf in en geef je de volgende opdracht:

# dmesg

Dat geeft de volgende uitvoer (of iets wat erop lijkt):
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning<
 Vendor: FUJITSU  Model: MHZ2400BT G1   Rev:
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sdf: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB)
sdf: Write Protect is off
sdf: Mode Sense: 34 00 00 00
sdf: assuming drive cache: write through
SCSI device sdf: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB)
sdf: Write Protect is off
sdf: Mode Sense: 34 00 00 00
sdf: assuming drive cache: write through
 sdf: sdf1
sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdf
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
usb-storage: device scan complete
Het mag duidelijk zijn dat in dit geval de aangesloten USB-schijf te vinden is op /dev/sdf.

2. Wat staat er nu op?

Om te zien welk bestandssysteem er is geinstalleerd gebruiken we fdisk. We gebruiken daarbij de hierboven verkregen informatie dat de schijf is toegewezen aan /dev/sdf.

# fdisk /dev/sdf

We krijgen dan eerst de volgende waarschuwing te zien:
The number of cylinders for this disk is set to 48641.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help):
Deze melding kan je negeren.

Menukeuzes maak je in fdisk gewoon door een letter in te tikken. Voor een overzicht van geldige keuzes druk je op m(enu).
Omdat we nu vooral geinteresseerd zijn in datgene wat er op de schijf staat, kiezen we de optie p(rint).
Dat geeft de volgende informatie:
Disk /dev/sdf: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdf1        1    48641  390708801  c W95 FAT32 (LBA)
Er staat dus inderdaad een Windows-bestandssysteem op, namelijk Windows95 FAT32 (LBA).
Linux kent bijna 100 verschillende bestandssystemen en ze worden aangeduid met een hexadecimale code. In bovenstaand geval is dat de code c (ook wel aangeduid als 0C, of 0x0C).
Daar willen we graag een type 83 van maken: Linux.

3. Bestandssysteem wijzigen

Om het bestandssysteem te wijzigen gebruiken we de menukeuze 't': change a partition's system id.
Als we die keuze maken, wordt gevraagd om de nieuwe code. Dat moet worden: 83.
Merk op dat we bezig zijn op partitie 1 van de schijf: Selected partition 1.
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 83
Dat geeft de volgende uitvoer:
Changed system type of partition 1 to 83 (Linux)
Verder gebeurt er niets.

Wijzigingen doorvoeren of stoppen
De wijzigingen worden pas op de schijf aangebracht met de menukeuze w: write table to disk and exit.
Als je zeker bent van de juiste invoer, kies je nu menukeuze "w".

Deze actie kan gegevens op de schijf onbereikbaar maken!


Als je niet zeker bent en wilt stoppen, gebruik dan q(uit) om te stoppen, of [Ctrl] + c.
Het programma fdisk wordt dan meteen beëindigd.

4. Formatteren

Hierboven hebben we aangegeven welk bestandssysteem op de partitie moet komen. Nu moet deze nog worden geformatteerd.
We kiezen voor Linux Second Extended of kortweg ext2. Dat heeft z'n betrouwbaarheid sinds 1992 voldoende aangetoond.
Het formatteren starten we met:

# mke2fs /dev/sdf1

Deze actie wist alle gegevens op de aangegeven partitie!
Let dus goed op welke partitie je formatteert!

5. Testen

Als het formatteren zonder foutmeldingen is beëindigd, is het nu tijd om te controleren of alles werkt zoals het hoort.
Ontkoppel de schijf van de computer, wacht even en steek de kabel weer in de USB-poort.
Waarschijnlijk opent KDE nu een leeg venster met de inhoud van de schijf.

Met de opdracht "dmesg" kunnen we weer zien wat er is gebeurd na inpluggen van de schijf.
usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
usb 1-6: new device found, idVendor=07ab, idProduct=fcd6
usb 1-6: new device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=3
usb 1-6: Product: Freecom HD Classic
usb 1-6: Manufacturer: 0
usb 1-6: SerialNumber: 0000000000001
usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 6
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
 Vendor: FUJITSU  Model: MHZ2400BT G1   Rev:
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sdf: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB)
sdf: Write Protect is off
sdf: Mode Sense: 34 00 00 00
sdf: assuming drive cache: write through
SCSI device sdf: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB)
sdf: Write Protect is off
sdf: Mode Sense: 34 00 00 00
sdf: assuming drive cache: write through
 sdf: sdf1
sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdf
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
usb-storage: device scan complete

Houdt er rekening mee dat je als normale gebruiker nog geen schrijfrechten hebt op de schijf. Dat komt doordat je nu een echte Linux-schijf hebt die dat niet zomaar toestaat.
Als volgende stap maak je (als root) een /home-directory met eventueel sub-directories voor de gebruikers. De bestanden die daar worden geplaatst behouden alle bestands-attributen.

6. Het maken van een backup

Om nu volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van je nieuwe Linux-schijf, moet je de backups maken terwijl je bent ingelogd als root. Op die manier blijven alle eigenaren van de bestanden en de bijbehorende rechten bekend.
Zou je kopiën maken als gewone gebruiker, dan zou je zelf eigenaar worden van de bestanden en ben je alle gebruikers-informatie alsnog kwijt.

Een eenvoudige kopie maak je met:

cp -a /home/* /media/disk/home

De optie -a (archive) zorgt ervoor dat alle bestands-attributen bewaard blijven en dat ook alle subdirectories worden gekopieerd.
Laatst gewijzigd: 18 augustus 2008