cybertux-logo

Software

Home

Development

Qt Application Framework MySQL Development

Info

Programma's uitvoeren als root Boeken

Software voor MySQL-databases

Om je eigen software te ontwikkelen die verbinding moet kunnen maken met MySQL-databases, heb je meer nodig dan er normaal op je systeem wordt geinstalleerd.

Dat heeft te maken met de Qt-plugin die niet in voorgecompileerde vorm beschikbaar is. Hieronder leg ik uit hoe je op openSUSE 10.2 te werk moet gaan.

1. Sources en headers installeren

Om de benodigde MySQL-libraries te compileren heb je de headerfiles nodig. De manier waarop je die installeert varieert nogal per Linux-distributie, maar met openSUSE gebruik je natuurlijk gewoon YaST.
Het te installeren pakket heet mysql-devel.

2. MySQL-libraries compileren

Als het pakket mysql-devel is geinstalleerd moet met qmake een Makefile worden gegenereerd.
Dat moet in de directory waar de Qt-sources staan en je kan het doen als gewone gebruiker:
$ cd $QTDIR/qt/src/plugins/sqldrivers/mysql
$ qmake "INCLUDEPATH+=/usr/include/mysql"  \
        "LIBS+=-L/usr/lib -lmysqlclient_r" mysql.pro
$ make

De zojuist gegenereerde plugin moet nu worden geinstalleerd.
Dat kan niet als gewone gebruiker, dus we gebruiken eerst su om root te worden.
$ su
  <wachtwoord-van-root>
# make install
De Qt-projecten kunnen nu de QMYSQL-plugin laden.
Laatst gewijzigd: 01-02-2010