cybertux-logo

Software

Home

Development

Qt Application Framework MySQL Development

Info

Programma's uitvoeren als root Boeken

Een programma uitvoeren als root

Programma's kunnen worden uitgevoerd als 'normale' gebruiker of als root.
Een normale gebruiker heeft beperkte rechten op het systeem. Root, ook wel aangeduid als superuser, mag alles.

Gewone programma's, zoals spreadsheets en dergelijke worden altijd uitgevoerd als normale gebruiker. De kans om het systeem schade toe te brengen is dan (onder Linux) nul komma nada.

Sommige programma's vereisen echter toegang tot speciale bronnen. Als daarvoor geen specifieke device driver is geschreven om user space (je eigen programma) te scheiden van kernel space (het systeem), dan moet het programma worden uitgevoerd met uitgebreide rechten: als root.

Hieruit blijkt dus meteen dat dit een potentieel veiligheidsrisico oplevert. Daarom wordt alleen in speciale gevallen naar dit middel gegrepen.

Doe dit alleen als het echt nodig is.
Anders zijn alle inspanningen van de ontwikkelaars om van Linux een perfect besturingssyteem te maken vergeefs.

root-rechten instellen

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat een programma moet worden uitgevoerd als root. In werkelijkheid kan de instructie worden gebruikt om het programma uit te voeren als elke, op het systeem bekende, gebruiker.

We nemen als voorbeeld het programma special_prog.
# ls -la special_prog
-rwxr-xr-x 1 boudewijn users 119938 2010-01-16 22:25 special_prog

# chown root special_prog
# chmod +s special_prog

# ls -la special_prog
-rwsr-sr-x 1 root users 119938 2010-01-16 22:25 special_prog

Laatst gewijzigd op 17-01-2010.